Anasayfa
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi

Yönetilebilir ve Sürdürülebilir Bilişim Altyapısı

 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü;

bilgi teknolojilerini en üst seviyede uygulayarak eğitim-öğretim birimlerine, araştırmacılara, öğrencilere, personele ve yönetim birimlerine bilişim desteği sunmayı amaçlamaktadır.

Hızla artan öğrenci ve personel sayısı ile birlikte ihtiyaç duyulan yazılım, donanım ve diğer bilişim hizmetleri konusundaki gereksinimleri karşılayarak bunların devamlılığını sağlamak, bilgisayar sayısı, ağ ve internet altyapısını geliştirecek faaliyetlerde bulunmak, bu işler için uzmanlaşmış kadroları oluşturma faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmek görevlerimiz arasındadır.

Bu bilgilerin ışığında,

ilgi teknolojilerindeki gelişmeleri yakından takip etmek ve üniversitemiz için yönetilebilir uygun bir yönetim sistemi kurmak, işletmek ve sürekli iyileştirmek öncelikli hedefimizdir.