Anasayfa
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
Sistem ve Ağ Grubu

Sistem ve Ağ Grubu


Sistem Grubu
 
Sistem ve Ağ gruplarının yapmakta olduğu işler iç içe olup çoğu zaman birbirlerinden yardım almalarını gerektirmektedir. Birlikte çalışmaları gerektiğinden dolayı aynı ortamda faaliyet göstermektedirler.
·         Üniversitemiz sistem odasında bulunan tüm sunucuları ve internet servislerini yönetmek,
·         Sunucuların günlük yedeklemelerini yapmak,
·         Antivirüs ve Antispam Sistemlerini yönetmek,
·         İstek üzerine haberleşme listeleri oluşturmak ve sürekliliği sağlamak,
·         Elektronik posta hesaplarını açmak ve sorunlarını çözmek,
·         Web tabanlı e-posta servisini işletmek,
·         Proxy servisini işletmek ve kullanıcılarına destek vermek,
·         Üniversitemizin web sayfasını hazırlamak, güncellemek, diğer birimlerin ve personelin web sayfası hazırlamasına ve yayımlamasına yardımcı olmak,
 
Ağ Grubu

·         Ağ altyapısı ile ilgili projeler hazırlamak,
·         Ağ yapısını yönetmek, ağ güvenliğini sağlamak,
·         Firewall sistemlerini yönetmek,
·         Üniversitemiz birimlerinin bilgisayar ağından sorumlu teknik personeline eğitim ve teknik destek vermek,
·         Kurum dışına yaptırılacak ağ altyapısı, kablolama gibi görev alanına giren isler için şartname hazırlamak, projeyi yönetmek.