Anasayfa
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi

Bilişim Destek Grubu

Bilgi güvenliğine yönelik çalışmalara katkıda bulunmak ve temel bilgisayar kullanımı eğitimleri vermek Bilişim Destek Grubunun temel hedefidir.