Anasayfa
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi

Güvenlik Grubu


Tüm sunucu bilgisayarları ve temel internet servislerini (DNS, FTP, WEB, E-POSTA, WEBMAIL, PROXY, vb.) 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde işletir, günceller ve yedeklemesini yapar. Sistem odasının ve  Kesintisiz Güç Kaynağı odasının güvenliğini sağlar.